Informacije

Centrioles

Centrioles


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Centriole posmatrane pod elektronskim mikroskopom

Što su oni - definicija

Centriole su strukture prisutne u citoplazmi eukariotskih ćelija velike većine životinjskih vrsta (uključujući i ljude).

Glavne karakteristike:

- imaju cilindrični oblik;

- Centriole se sastoje od devet trostrukih mikrotubula;

- Centriole su smještene u centru ćelija;

- su raspoređeni u parovima;

- Imati sposobnost samoprepisivanja.

Funkcije Centriole u ćelijama:

- Ima veliku važnost u procesu deobe ćelija.

- Učestvujte u organizaciji miopskog vretena (strukture citoskeleta uključene u mejozu i mitozu).

- Djeluju na formiranje cilija i flagela (ćelijski dodaci u obliku niti).


Video: Intracellular Organelles- The Centrosome (Februar 2023).