Opšte

Biološka taksonomijaTaksonomija: naređivanje i klasifikacija živih bića

Šta je taksonomija

Biološka taksonomija je grana Biologije koja je usmjerena na poredak i klasifikaciju živih bića. Ova nauka proučava srodne odnose između organizama i njihove evolutivne istorije. Taksonomija djeluje nakon generacije filogenetskog stabla živog bića.

Klasifikacija živih bića slijedi određene unaprijed određene norme i principe.

Značaj biološke taksonomije

Ova nauka je veoma važna u pravljenju zaliha i opisa biološke raznolikosti naše planete. Budući da na našoj planeti postoji milion živih bića, ova je klasifikacija od izuzetne važnosti za naučno proučavanje živih bića.

Taksonomi

Taksoni su kategorije koje se koriste u sistemu klasifikacije živih bića. Oni su:

- Domen

- Kraljevstvo

- Phylum (koristi se divizija Botanika)

- Klasa

- Naredba

- Porodica

- Pol

- Vrste

Podrijetlo pojma

Izraz Taksonomija grčkog je porijekla, gdje "tassein" znači klasificirati, a "nomos" znači upravljati ili zakoniti.

Video: Izokrenuta učionica -- Klasifikacija (Septembar 2020).