Neobavezno

SimbiozaSimbioza pčele i cveta

Šta je simbioza

Simbioza je obostrano povoljan odnos u kojem dva ili više različitih organizama imaju koristi od ovog udruživanja.

Primjer simbioze

Dobar primjer ove vrste simbioze je proces koji se odvija unutar probavnog sustava životinja poput preživača.

Te su životinje biljojedi, pa se hrane celulozom koja se u njihovim stomacima probavlja uz suradnju specifičnih mikroorganizama za ovu svrhu. Iako ovi mikroorganizmi imaju koristi od života u probavnom traktu ovih životinja (nastanjujući ih i primajući hranu), oni su također korisni biljojedi jer pomažu u probavi celuloze.

Vegetalna simbioza

Postoje još druge vrste simbioze sa različitim stupnjevima suradnje između organizama, poput biljne simbioze.

Zanimljiv primjer biljne simbioze je odnos leguminoznih biljaka i bakterija koje učvršćuju dušik.

Video: Simbioza afide-furnici II (Septembar 2020).