U detalje

FiziologijaFiziologija: proučavanje funkcija živih bića

Šta je fiziologija

Fiziologija je biološka nauka koja proučava funkcije (fizičke, organske, biohemijske) živih bića. Riječ je grčkog porijekla, gdje physis znači prirodu, a logos znači proučavanje ili znanje.

Fiziologija okuplja važne principe fizike, hemije i matematike, dajući značenje interakcijama osnovnih elemenata živog bića sa okolinom.

Postoje tri glavna područja fiziologije:

- Fiziologija životinja (uključuje fiziologiju čovjeka)

- Fiziologija biljaka

- Bakterijska fiziologija

Jeste li znali?

- Fiziolog je vrlo važan profesionalac u praćenju sportista koji se bave sportom.

Video: Anatomija i fiziologija (Septembar 2020).