U detalje

KreatinKreatin: aminokiselina prisutna u mišićnim vlaknima i mozgu

Šta je kreatin

Prirodna je supstanca (sastavljena od aminokiselina) prisutna u cirkulacijskom sustavu kralježnjaka, uglavnom u mišićnim vlaknima i mozgu. To je molekul koji nosi dodatnu energiju u nekim sistemima tijela. Kod beskralježnjaka arginin djeluje slično.

Adenosin trifosfat (ATP) je glavni izvor energije u tijelu, ali zato što ćelijama mozga, srca i mišića trebaju velike količine energije, kreatin koriste kao dodatak energiji.

Kreatin stvaraju bubrezi i apsorbiraju ga ćelije u jetri. Jednom apsorbiran ćelijama, kreatin će u trenutku potrebe privremeno skladištiti energiju za upotrebu od strane tijela.

Kreatin se nalazi u mesu životinja kao i riba. Povrće nema kreatina.

Hemijska formula kreatina je NH2-C (NH) -NCH2 (COOH) -CH3

Video: STA JE KREATIN CREATINE & SVE O KREATINU (Septembar 2020).