Neobavezno

Ribonukleinska kiselina - RNAStruktura ribonukleinske kiseline (RNA)

Što je ribonukleinska kiselina

Ribonukleinska kiselina je genetski materijal nekih vrsta virusa i, u staničnim organizmima, molekul koji usmjerava faze sinteze proteina. U RNA virusima ovaj molekul pokreće dva procesa: sintezu proteina (proizvodnja proteina koji čine kapsula virusa) i replikaciju (formiranje same kopije).

Glavne funkcije, informacije i karakteristike

U staničnoj organizmi postoji druga vrsta genetskog materijala, koja se naziva deoksiribonukleinska kiselina (DNK), a koja nosi informacije koje određuju strukturu proteina. Međutim, DNK ne može djelovati sama, pa se oslanja na RNA kako bi prenijela ove vitalne informacije tokom sinteze proteina (proizvodnja proteina koja ćeliji treba za svoj metabolizam).

Poput DNK, RNA se sastoji od lanca hemijskih elemenata koji se nazivaju nukleotidi. Ovi spojevi hemijski su diferencirani po dvije karakteristike: molekula glukoze u RNK sadrži nedostajući atom kisika u DNK, a RNA ima bazu uracila, a ne DNK timin.

Video: Ribonukleinska kiselina - RNK (Septembar 2020).