Ostalo

HomeopatijaHomeopatija: tretmani se koriste za različite bolesti

Šta je (definicija)

Homeopatija je sistem liječenja koji je, iako nije naučno priznat, posljednjih godina postao prilično popularan.

Princip i primjene

Njihove se formule temelje na teoriji da je čak i kad se neki lijek razrijedi vodom, u stanju zadržati svoje aktivne principe, jer voda čuva sjećanje na tvari iz kojih je došla u kontakt.

Homeopati tvrde da se terapijski potencijal lijeka može povećati kada prođe kroz epizode razrjeđenja. Ovo razrjeđivanje događa se iznova i iznova dok u otopini nema aktivnijih molekula. Iz tog razloga se homeopatija često karakterizira kao „placebo“.

Homeopatija bolest smatra disbalansom organizma i poremećajem vitalne sile. To gledište ne dijeli naučna zajednica, međutim, ova terapija bila je dio mnogih studija koje traže naučne dokaze o njenoj učinkovitosti.

Njegova teorija da što je razređeniji to snažniji lijek postaje nedosljedna u usporedbi sa zakonima hemije i fizike. Iz tog razloga, njeni kritičari to opisuju kao pseudo-tretman.

Homeopatija je posebno popularna u evropskim zemljama i Indiji. U Brazilu se široko koristi u liječenju raznih bolesti.

Video: Dr Lazar Trifunović - homeopatija (Septembar 2020).