Opšte

Biochemistry BooksBibliografska indikacija za proučavanje biohemije

Bibliografija (navođenje knjiga iz Biohemije):

Priručnik o biohemiji s kliničkim korelacijama

Autor: Devnin, Thomas M.

Nakladnik: Edgard Bluncher

Biologija i biohemija

Autor: Višestruki autori

Izdavač: Phorte Publisher

Klinička biohemija za laboratoriju

Autor: Motta, Valter T.

Izdavač: Medbook

Ilustrovana biohemija

Autor: Champe, Pamela

Nakladnik: Artmed

Osnovna biohemija

Autor: Marzzoco, Anita

Izdavač: Guanabara

Lehningerovi principi biohemije

Autor: Cox, Michael

Nakladnik: Artmed

4.000 pitanja farmacije i biohemije

Autor: Carioca, Raimundo Nonato Azevedo

Izdavač: Nilo Book

Biohemija hrane

Autor: Koblitz, Maria Gabriela Bello

Izdavač: Guanabara

Gljivice, uvod u biologiju, biohemiju

Autor: Azevedo, João Lucio de

Izdavač: Educs

Medicinska biohemija

Autor: Baynes, John

Nakladnik: Elsevier (Medicina)