Ostalo

MastozoologijaMastozologija: proučavanje sisara

Šta je to - biološka definicija

Poznata i kao Mamalogy, Mastozoology je nauka, grana zoologije, koja proučava sisavce.

Važnost

Mastozologija je veoma važna jer znanje o sisarima omogućava razumijevanje različitih bolesti. Mnoge od ovih bolesti mogu pogoditi i ljude, a saznanje o tome kako se razvijaju kod vrsta sisara presudno je za razvoj lijekova i liječenja.

Znanje generirano mastozologijom je također važno za sprječavanje izumiranja životinja ove vrste.

Odnos sa drugim znanostima

Mastozoologija koristi znanje iz drugih naučnih oblasti za pravilno proučavanje sisara. Glavne znanosti koje pomažu mastozoologiji su: genetika, parazitologija, paleontologija, ekologija i evolucija.

Glavne teme koje proučava Mastozoologija su:

- Anatomija sisara;

- ponašanje sisara;

- odnos sisara u okolini;

- naučna klasifikacija;

- Odnos sisara sa okolinom i sa životinjama drugih vrsta.

Biološki radoznali:

- Postoji oko 5.400 vrsta sisara.

- Profesionalac koji proučava sisare poznat je kao mastozoolog.