Opšte

EntomologijaEntomologija: proučavanje insekata

Šta je to - biološka definicija

Entomologija je područje zoologije koja proučava insekte. Entomologija je riječ koja potiče iz grčkog, odakle entomon znači insekt i logotipi odgovara studiju.

Entomologija je odgovorna za proučavanje fizičkih, bihevioralnih i reproduktivnih karakteristika insekata. Takođe proučava odnose insekata sa drugim bićima, uključujući i ljudsko biće.

To je veoma važno područje proučavanja jer razvija znanje koje se koristi na primjer u poljoprivredi i zdravlju ljudi.

Profesionalac koji radi u Entomologiji, proučava insekte, poznat je kao entomolog ili entomolog.

Glavna područja entomologije:

- Apiologija - proučavanje pčela

- Koleopterologija - proučavanje buba

- Heteropterologija - proučavanje leptira i moljaca

- Mirmekologija - proučavanje mrava

- Ortopterologija - proučavanje skakavaca i cvrčaka

- Dipterologija - proučavanje muva i komaraca

Entomolog: naučnik koji proučava insekte.

Video: Insekti (Septembar 2020).