Informacije

Pecilotermalne životinjeMorska kornjača: primjer pecilotermičke životinje

Što su oni - biološka definicija i glavne karakteristike

Pecilotermne životinje, poznate i kao "hladnokrvne" životinje, su one koje u svom tijelu imaju mehanizam koji svoju temperaturu prilagođava temperaturi okoliša. Kada je vruće, tjelesna temperatura ovih životinja raste, a ona pada kada temperatura okoline padne.

Primjeri pecillotermičnih životinja

- Gmizavci: kornjače, gušteri, zmije, zmije itd.

- Amfibiji: žabe, žabe, drvene žabe, trikot i salamander.

- Ribe i morski psi

- Insekti: muhe, leptiri, pčele, komarci itd.

Zmija: Ostali primjeri pecilotermalnih životinja

I one koje nisu Pecylermic?

Životinje koje održavaju konstantnu tjelesnu temperaturu nazivaju se homeotermi. Kod ovih životinja tjelesna temperatura je konstantna, bez obzira na temperaturu okoline. Sisari (uključujući ljude) i ptice su primeri homeotermičnih životinja.