Ostalo

Genetska raznolikostGenetska raznolikost: povezana sa biološkom raznolikošću

Šta je - definicija

Genetska raznolikost je stupanj raznolikosti gena unutar jedne vrste (životinja ili biljka). Odgovara ukupnom broju genetskih karakteristika u genetskom sastavu vrsta ili podvrsta.

Zapamtite da genetska raznolikost nije isto što i genetska varijabilnost. Potonje se odnosi na genetsku varijabilnost unutar istog genetskog nasljeđa, ali postoje razlike u genetskim karakteristikama vrste.

Genetska raznolikost jedan je od glavnih aspekata biološke raznolikosti naše planete, poput populacija i ekosustava.

Glavne karakteristike i značaj genetske raznolikosti:

- Genetska raznolikost i biološka raznolikost međusobno su ovisni.

- Genetska raznolikost unutar vrste je od temeljnog značaja i neophodna za održavanje raznolikosti vrsta u prirodi.

- Genetska raznolikost je kritična za populaciju živih organizama koje se mogu prilagoditi okolišu. Što je veća genetska raznolikost, bolja je vrsta da se odupre promjenama okoliša.

- Genetska raznolikost nastaje uglavnom prirodnom selekcijom, pojavama genetske rekombinacije i genetskim mutacijama.

- Čovjek je svojim djelovanjem degradacije prirode jedan od glavnih odgovornih za smanjenje genetske raznolikosti nekoliko vrsta. Mnogi su već ugašeni, dok su drugi u procesu izumiranja. Šuma, zagađenje rijeka i tla te lov na grabežljivce glavne su ljudske radnje koje negativno utječu na genetsku raznolikost biljnih i životinjskih vrsta u raznim dijelovima svijeta.

Video: What is Evolution? (Oktobar 2020).