Informacije

Šta proučava ekologijuEkologija: živa bića, okolina i njihovi odnosi

Šta proučava ekologiju

Ekologija je nauka koja je fokusirana na proučavanje višestrukih odnosa koji postoje između živih bića, osim onih koji postoje između njih i okruženja planete Zemlje.

Važnost

Uz značajan porast stanovništva u posljednja dva stoljeća, kao i naletom industrijalizacije i intenziviranjem urbanizacije, ova je nauka od temeljnog značaja za razumijevanje utjecaja koje čovjek uzrokuje na okoliš. Ovo razumijevanje nam omogućava da poduzmemo korake (praktične akcije) kako bi se razvoj mogao održati na održiv način. Stoga je ekološko znanje od temeljnog značaja za očuvanje ekosustava.

Glavne teme koje proučava Ekologija:

- Komponente ekosistema

- Web o hrani

- Lanac hrane

- Ekološka niša i stanište

- Trofični nivoi

- Materijalan ciklus i protok energije

- Odnosi između živih bića (harmonični i neharmonični)

- Ekološke sukcesije

- Populacijska ekologija

- Ekološke piramide

- Biogeohemijski ciklusi (ugljenik, azot, kiseonik i voda)

- kopneni i vodeni biomi (biološka raznolikost)

- Neravnoteže u okolini uzrokovane ljudskim djelovanjem

- Fitogeografija

- Zagađenje okoliša i njegove posljedice na ljudski život i ekosustave.

- Ekologija metapopulacija

- Ekologija i evolucija

Video: Ekologija (Septembar 2020).