Informacije

Citološka pitanja


Pitanja o citologiji (odgovori na dnu stranice)

1. Koja organela je u životinjskoj ćeliji odgovorna za stanično disanje?

A - Golgi kompleks

B - Mitohondrije

C - Ribosome

D - Centriole

__________________________________

2. Koje od sljedećeg predstavlja funkcije plazma membrane u stanici?

A - Oblikovanje ćelije, pored kontrole tvari koje ulaze i izlaze iz nje

B - Obaviti stanično disanje.

C - Sintetizirajte proteine ​​unutar ćelije.

D - Obavi sav proces diobe ćelije.

__________________________________

3. Koji od sljedećih predstavlja nazive dva oblika diobe ćelije?

A - fagocitoza i osmoza

B - Interfaza i fotosinteza

C - Mitoza i mejoza

D - osmoza i anafaza

__________________________________

4. U životinjskoj ćeliji organela ima funkciju čuvanja i prenošenja genetskih informacija u ćelijskoj reprodukciji i reguliranja ćelijskih funkcija.

A - Ribosomi

B - lizosomi

C - Citoplazma

D - ćelijska jezgra

__________________________________

5. Koja je funkcija leukocita (bijelih krvnih zrnaca) u ljudskoj krvi?

A - Vrše zaštitnu funkciju, boreći se sa infektivnim agentima koji prodiru u ljudski organizam.

B - Obavljaju važnu funkciju transporta hranjivih materija u ljudskom tijelu.

C - Oni nose kiseonik kroz ljudsku krv.

D - Djeluju u procesu dijeljenja ćelija.

Video: 0510 CITOLOSKA PUNKCIJA (Oktobar 2020).