Ostalo

PinocitozaPinocitoza koja izvodi ćelije

Uvod (šta je to i šta znači)

Pinocitoza je proces kojim ćelija jede makromolekule razrijeđene u vodi. Općenito, ove makromolekule su bjelančevine ili polisaharidi. Taj se proces događa u mnogim tipovima ćelija i funkcioniše kao komplementarni sistem hranjenja ćelija.

Riječ pinocitoza potječe od grčkog, i igle znači piti i citati znači ćelija.

Pinocitoza je jedna od dve vrste procesa endocitoze, a druga je fagocitoza (ćelija jede krupne materijale).

Kako nastaje pinocitoza (koraci):

1º - Makromolekule rastvorene u vodi nalaze se blizu plazma membrane ćelije.

2º - Invaginacija se javlja u plazma membrani, uključujući makromolekule.

3º - Plazma membrana se zatvara i formira, unutar citoplazme, pinozom.

4º - Pinozomi su male vezikule (vrste malih vrećica) sa materijalom koji se unutra guta.

5º - Pinozomi se mogu probaviti u ćeliji (ako služe kao hrana).

Video: Endocytosis, phagocytosis, and pinocytosis. Biology. Khan Academy (Oktobar 2020).