Preporučena Zanimljivi Članci

Informacije

Molekularna biologija

Molekularna biologija: važna grana bioloških znanosti Što je molekularna biologija - definicija Molekularna biologija je naučna disciplina i grana biologije koja kao svoj glavni cilj ima proučavanje procesa koji se razvijaju u živim bićima sa molekularnog stanovišta. Molekularna biologija je u direktnoj vezi s drugim znanostima kao što su genetika, biohemija, citologija i mikrobiologija.
Pročitajte Više