Preporučena Zanimljivi Članci

Informacije

1.1: Kako uspjeti u CC-OLI A&P - Biologija

Primarni cilj Inicijative za otvoreno učenje nije samo podučavanje sadržaja u okviru disciplina naših kurseva, već i podrška boljem učenju kroz način na koji su ovi kursevi predstavljeni. Ovi podaci pružaju uvid u strukturu znanja i konstrukcije znanja, ulogu aktivnosti i povratnih informacija u predmetima, te tehnike za ubrzavanje učenja studenata i poboljšanje postignuća u učenju.
Pročitajte Više